Меню

logo

Найти пропавших родственников
ОБД Мемориал
Реклама

Къарачай СМСле — СМСки на карачаевском

Къыйналады джюрегим сени кёргенлей.
Тыйылады тылпыум сёзюнгю эшитгенлей.
Кёзюнге къарасам джыламукъ урады.
Джанчыгъым бир айт, былай нек болады?


Джаным джылайды, излейди.
Кёзюм къарайды, тилейди.
Джюрек чыдайды, сынайды.
Бек сюеме деринги сакълайды.


Баш сагъышыма, нюр алгъышыма,
СМС джазады бармагъым.
Ариу джаныма, джан джарманыма,
Боркъулдай джетсин Саламым!


Сайлагъанма сени кёблени ичинден,
Къызгъансанг кесинги, умут этме менден,
Къарасанг башхагъа, джол ачыкъды санга.
Сакъласанг а мени, барлыкъма къатынга.


Джаным, кеб зат айтырым келеди,
Ариуум,игини Аллах береди,
Алтыным,сюймеклик насыбынг болсун,
Джарыгъым,этген муратларынг толсун!!!


Джулдузла кёкде учуб барадыла, 

Ай джарыкъ да этиб кёлекке.
Сени атынгы менге джазадыла
Алтын суу бла кёкде мёлекле!

Джанчыгъым атадым атынга,
Кюсейме барыргъа къатынга,
Джулдузну джарыгъын ийнакълай,
Джашайма сени тансыкълай!


Сенсе мени билегим,
сендеди мени джюрегим,
сенсе кегюм бла джерим,
мени залим негерим.


Буу сагъат да къызла- хулиганлала
Кёнчек джинса киеле
Аналарына, ачыу этерге
Орус джашланы, сюеле


Мени счастьем, мени горем,
мени небом, мени морем,
бешджулдузочный отель,
мой ёталмагъан тоннель, мой
пирог клубничный джем бла,
мой хычын ванильный крем
бла, мой очкастый мерседес,
ий менге бир смс…


Сенсиз джашау алтын таула берсе да,
Ол джашауну келбетине баталмам.
Къара елюм кел деб ызымдан деседа,
Артха къараб-джашадым деб айталмам!


Джегетей элге барыб къонганды,
Къоба башыны къундузу,
Джегетей элде джашайды дейле,
Джети кекню эм джарыкъ джулдузу!


Сенда Ариуса менда Ариума
Аракъы ичген заманда
Сенда буршуса менда буршума
Похмель керекли заманда


Ахырында уа бу юйге табынсын
Юйдегиси урушсун
Санлары къурушсун
Сабийлери улусун
Эки кезю къурусун


Джашауму саулай сенге берликме,
Керек болуб къолларынгы узатсанг.
Къыйналгъанан ачыгъанан еллюкме,
Менден джанлаб башха джолгъа бурулсанг..


Сизни сюигенле сюйюнсюнле,
Акълы -кеклю кийинсинле
Сюимегенле: къаядан кетиб,
Башы ташха, аягъы башха,
Ёлюгю атылсын багушха.
Джатаргъа тешеги болмасын,
Джегерге эшеги болмасын.
Чырдысы къабынсын,эшиги джабылсын.
Тереги къууу болсун,
Таянчагъы къуругъан суу болсун.


Я помню чудное мгновение,
Передо мной явилась СЕН,
Халкъ подумал приведение,
Мен решил, что ЭМЕГЕН.


Сюеме ёлеме, болама халек.
Бир бек айланады башым тёгерек.
Бьется джюрек,
Сюеди сени бир бек!


Къолумда гитара,
Ауузумда сигара,
Хурджунумда цепочка,
Иди сюда девочка


Узакъдан къараб,кенгден тарала,
Тамам ахырыма джетгенме,
Джюрегими телефонга салыб,
СМСни келечи этгенме


Ариума дейсе ариума дейсе,
Кесинги ариугъа санайса,
Къатынга барыб къарасама,
Чегет маймулчукъгъа ушайса.


Къараб башха джашны кезюне,
Ушатыргъа кюрешсемда мен сенге,
Ушатыргъа табмай бир зауукъ,
Тансыкъ болуб,тансыгъымы кезю джыламукъ…


Сеннге термиле къабыргъа тюшсем,
Анда джашауну сынарма,
Тансыкъ болуб,сени керюрге излесем,
Къабырдан чыгъыб къачарма


Джашаууму саулай сенге береме,
Керек болуб къолларынгы узатсанг,
Къыйналгъандан,ачыгъандан еллюкме,
Менден джаллаб,башха джолгъа бурулсанг.


Акъ къойну чачы,
Къара къойну къашы.
Ариума дейсе,
Атангы башы.


Гюббе джыяма,
Гюббесчетума он сом салгъанны Аллах урсун,
Отуз сом салгъан -къотур,
Элли салгъан насыб,
Джюз салгъан а,кеб джашасын


Сени,джаным,алай сюеме,
Кезле джарыкъны сюйгенча,
Къалай джетейим сени келюнге?
Сенда мени алай сюерча…


Ахыр кюнюнде Помпей кюемед?
Мен сен ариучукъну сюйгенча!
Дахир Зухраны алай сюемед?
Мен сен ариучукъну сюйгенча!


Джулдузла кекде учуб барадыла,
Ай джарыкъда этиб келекке,
Сени атынгы манга джазадыла,
Алтын суубла,кекде мелекле


Сердцем кюеди,
Сени сюеди,
Душам къыйналады,
Сени сагъынады


Кел тюкенге барайыкъ,
Бир кампетчик алайыкъ,
Эки белюб къабайыкъ,
Бир тукъум болайыкъ


Кезлерингде батылыргъа боллукъду,а бурнунгда асылыргъа


Бу блатной мирде джибиген фуфайка тенгли весинг болмагъанлай, бойнунгу къазча созуб нек айланаса!? 


Мен сени бек сюеме,
Тансыкъ болуб елеме,
Кюнлени да, айланыда санайма,
Ийнан бек сюеме мен сени багъалы эгечими мени!


Ариу кезлю,джылы сезлю.
Оноуу къаты,(адам ат)-ды аты.
Ишге башчы,аманнга къаршчы.
Адамлагъа сый этген,игини керген.
Сезюме ийилген,Ариу сёлешген.
Насыблыны баласы, джокъду муну багъасы!


Туугъанса мелекден,
Тюшгенсе сен кёкден,
Муратымса, джанымса,
Эм бек сюйген адамымса!!!


 
Летит самолёт къая башинда,
Привет береди сюйген джаныма,
Сердцем ауруйду любя мен сени,
Инфаркт болама не видя сени!!!


Сенсиз болуб бильдим сени,
Менге кемсиз керегинги!


Сюеме, ёлеме-болама халек..
Башым бурулады бир бек тегерек..
сени сюеме бир бек


АЛЛАХ-иебиз,
Къуран-джолубуз,
Мухаммат-нюрюбюз,
Джндет -ёмюрлюк юйюбюз!
АЛЛАХ демей басмасын аягъынг,
Бисмилляхсыз суу ичмесин тамагъынг!


Не кече, не кюндюз унуталмайма,
Тюшгенлей тураса эсиме,
Тюрлениб къалама сени амалтын деб,
Бир кемсиз къоркъама кесиме.


Бир-бирин табсынла джашауда сюйгенле,
Насыблы болсунла сюймеклик сингнгенле,
Дунияда насыбынг гоккалай джашнасын
Сюймеклик арада,джылыуун ангылатсын!


Мен сени бек сюеме,
Что мне делать бильмейме.
Сердсе свое береме,
Без тебя мен просто ёлеме.


Юй аллында гокка хансла,
Роза аны сыйлысыд.
Мени сеннге былай сюйдюрген
Къайсы хыйнычыны хыйнысыд?


Бу бладной мирде,
джибиген фуфайка тенгли
бир весинг да болмагъанлай,
къазча бойнунгу созуб,
не этиб айланаса?


Кече кюнда эсимдесе,
кече кюнда биргемесе,
не этеме джюрекге,
тансыкъ болгъанма мен сеннге!


Джаным кеб зат айтырым келеди.
Ариум игини АЛЛАХ береди.
Алтыным сюймеклик насыбынг болсун.
Джюрегим этген муратларынг толсун!


Кече джатсам алай болама.
Кьалай чыгьаим танга деб.
Кезюнге кьараб кьалай айтаим
сюймеклигим барды санга деб…


Мен бек сюйген бу дунияда мурат толса,
Кёке учхан ол къушха ушар эдим.
Джюрегими бар джылыуун сеннге бериб,
Эм насыблы болуб джерде джашар эдим.


Алма есген терекден кертме бишиб тюшмез.,
Сени сюйген жюрегим башханы сюймез,
Суусаб болгъан адам суудан ичиб тоймаз,
Сенге кирген жаным алай дженгил чыкъмаз!


Джашаума сени ючюн разыма
Къурман болсун джаным джанынга
Мадар табсам сен елмеин джашарча
Дарман болуб къуюлур эдим къанынга.


Къарт болургъа не спеши
Джашау еще впереди
Джашаугъа кере живи
Ышара на все смотри


Джюрегими теренинде джашыртын,
Сенге атаб ариу сезле джыйгъанма,
Тюрсюнюнгю ай кечеге ушатыб,
Хапарынгы джулдузлагъа джайгъанма.


Къыйналады джюрегим сени кергенлей,
тыйылады тылпыум сезюнгю эшитгенлей.
Кёзюнге къарасам джыламукъ урады,
Джанчыгъым бир айт, былай нек болады?


Джыпчыкъ, терек бутакъгъа конгъанча
джюрек тамырыма къонгъанса,
ексюзню къабынын сыиыргъача,
саулай джюрегими алгънса!!!

 

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Рекомендуем посмотреть:
Радио «Барс Эль»
Google ADS
Создание сайтов
Logo - AyWeb
Статистика
Яндекс.Метрика